OBSAH

O jednu úroveň vyššie

Poznámka: táto verzia je primárne anglická. Vzhľadom na to, v tejto časti najdete len niektoré časti knihy v slovenčine a v HTML forme. Pri štúdiu je však nutné použiť aj anglickú verziu, najmä pre získanie obrázkov a matematických vzťahov.

Motto
Abstrakt
Résumé (francúzsky)
Úvod
1. Pojmy a terminológia
1.1. Kritika Einsteinovej teórie relativity
1.2. Naša nová teória relativity
2. Teória a jej porovnanie s experimentom
2.1. Tvar intenzity pohybujúceho sa náboja elektrického a magnetického poľa
2.1.1. Intenzita pohybujúceho sa náboja elektrického poľa - nová teória
2.1.2. Kaufmannov pokus
2.1.3. Elektromagnetické pole. Maxwellove rovnice.
2.2. Nelineárny tvar interferenčného poľa
2.2.1. Fizeauov pokus
2.2.2. Harresov pokus
2.3. Dopplerov princíp - správne vzťahy
3. Dôsledky 1
3.1. Možné zobecnenie teórie pre všetky polia (gravitačné,
jadrové, atď.), v ktorých rýchlosť šírenia sa je konštantná a rovná c
3.2. Výpočet kinetickej energie telesa pohybujúceho sa rýchlosťou v
3.3. Jadrové pole
3.4. Polomer silového dosahu pohybujúcich sa častíc, výpočty rýchlostí,
frekvencií a hmotnosti častíc, pojem "hmotnostný defekt"
3.5. Jednotná teória poľa
4. Dôsledky 2
5. Svedomie fyzika - doslov
Literatúra
  O jednu úroveň vyššie